Wat is de basis van Groei & Toekomst?
• Aandacht voor de mens en minder voor de regels.
• Als je alleen kijkt naar het verleden sta je met de rug naar de toekomst.
• Iedereen moet kansen hebben om zijn kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
• Doe wat je wilt, mits het niets of niemand schaadt. 
• Vrijheid en verantwoordelijkheid horen bij elkaar. 
• Een kleine efficiënte overheid moet de gezamenlijke belangen zoals veiligheid en rechtvaardigheid zeker stellen. 
• De aarde is er niet alleen voor om van te nemen. Voor alles wat we nemen moeten we teruggeven.
• Iedereen is uniek en heeft eigen talenten. Samen maken we het geheel.
• “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg…”

Het politieke spectrum

Groei & Toekomst is progressief groen liberaal. Vrijheid voor het individu en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel. Sociale rechtvaardigheid en respect voor de natuur. Persoonlijke groei en ontwikkeling. Leren van het verleden en werken aan de toekomst. Een kleine efficiënte overheid die veiligheid biedt en mensen kansen geeft om hun unieke talenten in onze samenleving in te zetten. Groei & Toekomst houdt niet vast aan filosofische stromingen uit vorige eeuwen. Ook spreken wij geen voorkeur uit voor een geloof of levensbeschouwing. De mens is vrij in zijn handelen en verantwoordelijk voor zijn daden. De overheid moet de mens daar de ruimte voor geven en gezamenlijk met ons de regels van onze samenleving opstellen en handhaven.