Binnen de fractie van groei & toekomst zijn er meerdere functies:

  • Fractievertegenwoordiger. Een fractievertegenwoordiger heeft op de kieslijst van de vorige verkiezingen gestaan. De fractievertegenwoordiger ondersteunt het raadslid en kan deelnemen aan commissie vergaderingen, Politieke markten, etc. Op dit moment heeft de fractie nog ruimte voor twee fractievertegenwoordigers. De fractievertegenwoordiger ontvangt een vergoeding vanuit de gemeente voor de vergaderingen waar hij actief aan deel neemt.
  • Fractieassistent. De fractieassistent ondersteunt de politieke fractie. Dit is zowel bij de raadsvergaderingen maar ook bij de fractievergaderingen. Het voorbereiden van de vergaderingen is belangrijk werk, waarbij het verazamelen en ordenen van de vele informatie een grote rol speelt. Een fractieassistent is een vrijwilligersfunctie, waar wel een vrijwilligersvergoeding tegenover staat.
  • Steun Fractielid. Een steun fractielid, draait ‘op de achtergrond mee’, het steunfractielid wordt gekoppeld aan een raadslid of fractievertegenwoordiger. Gezamelijk bepaal je de voorbereiding voor een onderwerp. Als steunfractielid leer je hoe het werk van een raadslid eruit ziet en adviseer je de fractie.

Vrijwilligersfuncties

Er is veel te doen bij een politieke partij. Alle leden hebben de mogelijkheid om daaraan bij te dragen. Maar ook niet leden kunnen helpen! Groei & Toekomst komt graag in contact met vrijwilligers voor de volgende functies:

  • Campagne leider (doorlopend)
  • Communicatie medewerker/adviseur
  • Technisch adviseurs

Wij zien een politieke campagne als iets wat je de hele termijn door doet. Niet alleen de 6 maanden voor de volgende verkiezing. Ook is het belangrijk om sturing te hebben op alle contacten met de gedrukte media, social media, en alle andere dingen waar je als partij mee naar buiten treed. Voor deze twee taken zoeken wij enthousiaste mensen. Een student die (met toestemming van zijn onderwijsinstelling) dit als stage zou willen doen lijkt ons erg leuk. 

Als fractie en politieke partij hebben wij niet overal verstand van. Een groot ‘wetenschappelijk bureau’ heeft groei & toekomst niet. Maar meedenkers worden erg op prijs gesteld. Iedereen kan bijdragen als technisch adviseur. Heb jij veel verstand van bijvoorbeeld onderwijs of verkeer? Je zou ons erg helpen als je voor sommige moeilijke dossiers ons kunt adviseren.

Om aan te geven dat je ons graag wil helpen kan je een mail sturen naar info@groeientoekomst.nl of onderstaand formulier invullen. Stuur je een beknopte brief over jezelf mee? Dan weten we meteen wie je bent en wat je leuk vindt zodat je in gesprek kan komen met de juiste persoon binnen groei en toekomst.

Ja, ik wil graag helpen!