Fusiepartij WijApeldoorn van start

Apeldoorn – Op de dag die door de VN is aangewezen als ‘Internationale dag van de Democratie’
maken de lokale partijen Groei & Toekomst en de Nieuwe Democraten bekend dat zij fuseren en
verder gaan onder een nieuwe naam. De fracties gaan vanaf 15 september verder onder de naam
WijApeldoorn. Tijdens de gemeenteraad van 16 september gaan de raadsleden voor het eerst
onder deze naam acteren.

De naam WijApeldoorn kent geen verkorte versie of afkorting en telt vier zetels. De fractievoorzitter
van WijApeldoorn is Mw. L.B. Haak, de vice fractievoorzitter is Dhr. N.J. Slikker. Daarnaast bestaat de
fractie uit Dhr. R. van Vliet en Dhr. G. Treep. Dhr. E. Hofman heeft zich bereid verklaard om de rol
van fractievertegenwoordiger zoals hij die had bij “Groei & Toekomst”, ook binnen de fractie van
“WijApeldoorn” voort te zetten.

Fractievoorzitter Lilian Haak (voorheen Groei & Toekomst): “Ik ben blij dat we als Apeldoornse
gemeenteraad een keer kunnen melden dat er geen afsplitsing heeft plaatsgevonden, maar een
fusie. Ideologisch gezien liggen we dicht bij elkaar en daarnaast klikt het persoonlijk prima. Ik denk
dat er in Apeldoorn ruimte is voor een lokale progressieve partij. Op een aantal onderdelen willen we
het echt anders gaan doen. Binnenkort komen we met onze vernieuwde website waarmee we
samengevat laten zien waar we voor staan.”

”Vice-fractievoorzitter Jeroen Slikker (voorheen NDA): “Met WijApeldoorn verwacht ik dat we een
partij neer kunnen zetten, die prettig samen werkt met anderen. Die inclusieve ambities heeft, maar
ook realistische politiek bedrijft, de fusie met Groei & Toekomst gaat dit proces versnellen.”

De komende weken zal de kersverse partij zich verder voorbereiden op de verkiezingen, de
organisatie verder uitbouwen en kandidaten werven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16
maart 2022

Visiedocument: een Appèldorp in Apeldoorn

Inleiding

Gemeenten in Nederland staan voor vele uitdagingen. Niet alles is op te lossen binnen bestaande structuren. Soms moet je de durf hebben om naast de evolutionaire veranderingen een revolutionair plan in werking te zetten. Het plan om een extra dorp binnen de gemeente Apeldoorn is zeker een vooruitstrevend plan. Maar wel een plan met vele mogelijkheden. Ideeën die we hebben voor volledig energie neutraal wonen, met elke woning voorzien van zonnepanelen en gemeenschappelijke lokale opslag van energie die tijdelijk niet nodig is. Een dorp met parkeergelegenheden aan de rand en een autoloze dorpskern. Woningen die vooral bedoeld zijn voor lage- en midden huur en koopwoningen in het laag- en middensegment. Gemeenschapsruimten waar ruimte is voor sport, gezondheidsvoorzieningen en vrijetijd. Een dorp waar de dromen van planologen, futurologen en ambitieuze politici die durven dromen verenigd zijn. Een extra dorp erbij kan plaats vinden naast alle activiteiten op het gebied van inbreiden. Het is goedkoper dan allerlei kleine plannen en het is sneller te realiseren. Snelheid is zeker gezien de nood wel van belang.

Hoe ziet het dorp van de toekomst er uit?

De futuroloog Jacques Fresco had vele innovatieve ideeën over het wonen in de toekomst. Zo futuristisch dat zijn plannen in een aantal bekende science-fiction filmen te zien zijn. Zijn ‘venus project’ heeft velen geïnspireerd. Al in de jaren 60 maakte hij modellen van een stad waarbij wonen in het groen en wonen ‘in de hoogte’ gecombineerd werden. Woningen die geoptimaliseerd waren voor gezinnen en waar wonen en werken combineerd worden. Woningen waar verticale tuinen de standaard is. Een dorp waar je aan de rand je auto parkeert, deze vult met lokaal opgewekt waterstof en vervolgens je weg naar huis lopend of op de elektrische fiets vervolgt. Een dorp waar alle bevoorrading via ondergrondse tunnels verloopt. Een dorp waar wonen en werken al bij de bouw voorzien is. Een dorp met een centraal hart waar voorzieningen voor gezondheid en inkopen gecombineerd zijn. Een dorp waar de wereld jaloers op zal zijn.

Wordt dit een Appèldorp?

In de jaren 60 was er ook een grote woningnood, ook in Apeldoorn. Mensen woonden scheef en er waren te weinig betaalbare koopwoningen voor gezinnen. Toen zijn in Apeldoorn en Ugchelen twee projecten gestart. Er werden in twee wijken clusters met Appélwoningen gebouwd. Goede grote woningen, betaalbaar en een mooi perspectief die mensen motiveerden om hun huurwoning te verlaten (en daarmee plaats te maken voor de juiste doelgroep) en zelf er in ruimte en woonkwaliteit vooruit te gaan. En zo werd er een (moreel) Appél gedaan op de mensen om doorstroming op de woningmarkt te realiseren en ondertussen de nieuwe bewoners een perspectief voor de toekomst te bieden. Niet voor niets zijn deze Appélwoningen nog steeds zeer geliefd op de woningmarkt. Appéldorp doet eer aan deze traditie en zal dezelfde verwachtingen waarmaken.

Voor wie?

In het dorp van de toekomst kan gewerkt worden aan een aantal wensen die velen al jaren lang hebben. Betaalbare huurwoningen in het lagere en middensegment. Koopwoningen die ook voor startende gezinnen mogelijk zijn. Maar tevens woningen waarbij ingespeeld wordt op relatievormen van de toekomst. Gescheiden gezinnen waar kinderen soms bij de ene ouder en dan bij de andere wonen vereisen bij traditionele bouw twee volwaardige huizen terwijl het dorp van de toekomst er op inspelen door een kernwoning te bieden en deelkamers. Een dorp waar men niet aangekeken wordt op het hebben van een ‘niet traditionele’ relatievorm die al lang niet meer de meest voorkomende relatievorm is. Een dorp waar plaats is voor jonge en oude bewoners waarbij ondersteuning van elkaar aan elkaar in het concept is meegenomen.

Waar is er plaats?

Apeldoorn is ‘vol’ zouden sommigen kunnen zeggen, er is geen plaats voor een dorp erbij. Toch zijn bij bestudering van de kaart van Apeldoorn 3-4 gebieden aan te wijzen waar een ‘Appéldorp’ van de toekomst gerealiseerd kan worden. Eventueel kan in samenwerking met een van de buurgemeenten ook een gebied gevonden worden dat binnen beide gemeenten valt. Appéldorp kent een compacte opzet om zo weinig mogelijk natuurbelasting te veroorzaken. Doordat er geen binnenwegen voor autoverkeer zijn kan er veel compacter gebouwd worden. Daarnaast is wonen voorzien in semi-hoogbouw torens die op een natuurlijke wijze in het landschap gepast worden. Hierdoor kan in een gebied met een maximale diameter van 2 kilometer woonruimte gerealiseerd worden voor ongeveer 5000 inwoners inclusief basisvoorzieningen. Het groen wat hier tijdelijk voor zou moeten wijken kan in de opzet van het dorp daarna verdubbeld terug kunnen komen.

Respect voor mens en natuur!

Er is geen bouwplan te bedenken die niet op een of andere wijze de natuur raakt. Bij een dorp van de toekomst kan dit echter al in de planvorming gecompenseerd worden. Daken waar bij het ontwerp van het dorp al gedacht wordt aan ‘groen op het dak’ in combinatie met zonnepanelen en windmolens op elk gebouw. Een dorp waar geen wegen zijn behalve wandelpaden, waterwegen (en ondergrondse bevoorradingsroutes). Waterwegen die meteen bijdragen aan het afnemen van hittestress en andere klimaatuitdagingen van de toekomst. Door geen autowegen te plannen is tevens de planologische ruimte voor groen en wonen bijna verdubbeld.

Vervoer in en om het dorp?

Met het dorp van de toekomst kunnen vele concepten rondom het vervoer van de toekomst getest worden. Je eigen of een gedeeld vervoersmiddel die aan de rand van het dorp wordt geparkeerd. Vervoersmiddelen die rijden om waterstof wat lokaal wordt opgewekt uit ‘rest’ energie van zonnepanelen wanneer die niet nodig is (lokale waterstofopwekking). Transport naar Apeldoorn door middel van lightrail. Binnen het dorp zijn geen wegen voor auto’s wat de aanleg van het dorp veel compacter en efficiënter maakt. Aan en afvoer van goederen kan geregeld worden door een aantal ondergrondse transport tunnels op basis van hyperrail techniek.

Wie doet er mee?

Er zijn nog weinig gemeenten die het dappere plan hebben opgevat om een dorp erbij te maken in hun gemeente. Als de gemeente Apeldoorn dit durft te doen dan zetten wij hiermee Apeldoorn op vele gebieden op de kaart. Gemeenten, Provincie en Overheid staan voor uitdaging om ‘gasloos’ te gaan. Een heel dorp dat gasloos en energieneutraal is zal voor provincies en overheid een mooie proeftuin kunnen zijn wat mogelijk is. Bedrijfsleven heeft de kans om een geheel dorp op basis van hun modernste techniek toe te rusten. Subsidies vanuit de Europese gemeenschap om projecten te stimuleren op het gebied van duurzaamheid kunnen actief aangetrokken worden. Investeringen zijn te verwachten uit bedrijfsleven en overheid waardoor dit plan financieel haalbaar is. Vele bedrijven zullen graag hun nieuwste ontwikkelingen in een ‘conceptdorp’ in de praktijk willen toetsen. Woningen waar ook werkruimte is zullen voor werkgevers en hun werknemers een extra pluspunt zijn.

Samenvattend:

Een nieuw dorp kan op velerlei wijzen voor Apeldoorn een aanvulling zijn op de ambitie Apeldoorn 2040. Inbreiden en uitbreiden zijn twee ontwikkelingen die naast elkaar gedaan kunnen worden. Het is sneller te realiseren en betaalbaar. Weerstanden rondom plaatsing zonnepanelen, windmolens etc. worden vermeden, want die zijn er al op het moment dat de bewoners er heen gaan. Een dorp waar we ‘de hoogte in gaan’ om woonruimte te maken zonder dat het aangezicht wordt verstoord. Een dorp waarmee Apeldoorn zich wereldwijd op de kaart zet als een stad met ambitie. Een dorp waar mensen bewust kiezen om te leven in op een plek waar de toekomst van morgen vandaag al gerealiseerd wordt.

Tekst: Lilian Haak, fractie Groei & Toekomst Apeldoorn.
Afbeeldingen: The Venus Project (https://www.thevenusproject.com/) en stockfoto’s Apeldoorn.

Woningbouw (nood) in Apeldoorn

In 2020 is de woningbouw in Apeldoorn nog verder afgenomen. Waarin 2018 nog ruim 1050 woningen werden gebouwd, is de eindprognose voor 2020* slechts 800. Dit aantal lijkt volgend jaar met nog eens 150 woningen te dalen. Dit terwijl Apeldoorn dringende behoefte heet aan meer woningen. Niet alleen in het goedkope of dure segment, maar zeker in het middensegment. De nood is hoog, en elke woning in elke prijsklasse zorgt voor verlichting op de woningmarkt. Meer woningen voor senioren betekend dat er weer eengezinswoningen vrijkomen voor jonge gezinnen. Deze jonge gezinnen laten wellicht weer een huurwoning achter die vervolgens door een woningzoekende bewoond kan gaan worden. Ook een duurdere woning kan zorgen voor doorstroming waardoor er weer middensegmentwoningen vrijkomen die interessant zijn voor middenklasse inkomens.

Problemen met bouw in het goedkope segment.

Het goedkope segment wordt steeds moeilijker om woningen in te bouwen. Met oog op alle maatregelen rondom energieneutraal wonen, van het gas af, etc. en de stijgende grondprijs slokken het budget van maximaal € 185.000,- snel op. Dit zorgt ervoor dat deze woningen langzaamaan veranderen in veredelde vakantiehuisjes met een woonkamer van 24m2 en maximaal 2 slaapkamers. Te klein voor de meeste gezinnen.

De hoeveelheid gebouwde woningen neemt de laatste jaren sterk af. Groei & Toekomst is van mening dat er in plaats van een afname in bouwvolume, juist een toename nodig is om aan de minimale hoeveelheid te voldoen. De verdeling lijkt ook onevenredig. Zowel in de realisatie van 2019 en 2020* als ook in de prognose zien we de verdeling van: 36% goedkope bouw (voornamelijk sociale huur), 27% koopwoningen in het middensegment en 37% duur segment. De prognose voor realisatie eind 2020 is in aantallen: 51 goedkope koopwoningen, 280 sociale huurwoningen, 125 middensegment koopwoningen en 349 dure koopwoningen (totaal 305). Juist het middensegment waar een grote behoefte ligt blijft sterk achter. Hierdoor komen er weinig goedkope koopwoningen vrij voor starters waardoor dure scheefwoners in hun sociale huurwoning blijven zitten. Niet omdat ze het willen, maar omdat ze nergens heen kunnen.

Ook in Apeldoorn moeten we wat doen.

Er wordt vaak verwezen naar ‘Den Haag’ of de Provincie. Maar ok als politiek in Apeldoorn hebben wij zelf een rol gehad bij het op slot zetten van de woningbouw. Een plan van enige jaren geleden om over de snelweg een wijk aan te leggen vond geen meerderheid in de raad. In plaats van uitbreiding was inbreiding volgens de meerderheid van de partijen het devies. Op de nog braakliggende postzegel-grote percelen in onze gemeenten moest zoveel mogelijk gebouwd worden. In plaats van naar buiten toe moesten we de hoogte in. Echter, toen twee weken geleden het plan voor een aantal appartementen in Ugchelen besproken werd was echter het commentaar dat het te hoog werd (met drie woonlagen). Daarnaast was het commentaar dat wel elke centimeter van het perceel in Ugchelen gebruikt werd. Natuurlijk zou deze ondernemer ook de helft van de woningen op dat perceel neer kunnen zetten, hierdoor zal de prijs nog verder stijgen waardoor het commentaar dat er zo weinig gebouwd wordt voor het goedkope segment zeker gehoord zal worden. Groei & Toekomst vraagt zich naar aanleiding van dit voorbeeld af; wat willen we nu? Inbreiden en zo effectief mogelijk gebruiken van de beschikbare grond, zowel in grondgebruik als in de hoogte, of willen we ruim opgezette kavels waardoor de woningen duurder moeten worden, en er minder woningen beschikbaar komen op de toch al beperkte grond ‘binnen de snelweggrenzen’.

Zolang wij als politiek eisen op eisen stapelen en beperking op beperking leggen wordt het voor projectontwikkelaar steeds ingewikkelder om aan de eisen te voldoen. De toch al beperkte mogelijkheden (ten gevolge van de maximale hoeveelheden die we van mogen bouwen), worden daardoor niet goed benut. Hoe beperkter het aanbod hoe hoger de prijzen stijgen waardoor in het lage segment automatisch bijna geen kansen zijn.

Groei & Toekomst is dan ook een tegenstander van regels die woningbouw onnodig belemmeren of bemoeilijken. Voor de stagnatie op de woningmarkt kunnen we niet alleen de regels van het rijk en de provincie de schuld geven. Hiervoor moeten we ook naar ons zelf kijken. En alhoewel sommige partijen wellicht in een bepaald segment meer groei willen, bijvoorbeeld in de goedkope koophuizen of sociale woningen is Groei & Toekomst van mening dat we elke groei die maar mogelijk is moeten aangrijpen, elke woning erbij is weer een druppel op de gloeiende plaat, Iedere woning is nodig, en zeker in het middensegment. Meer woningen zorgen voor meer doorstromingen waardoor ook andere segmenten op de woningmarkt meer lucht krijgen.

RES: Een belangrijk onderwerp op de raadsagenda.

De Regionale Energiestrategie is een belangrijk, maar ook moeilijk, onderwerp op onze raadsagenda. Groei & Toekomst is nauw betrokken bij het voeren van discussies over de invulling hiervan. Het behalen van onze energiedoelstellingen is erg belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente voor ons in de toekomst en de toekomst van onze (klein) kinderen. We moeten hier echter wel op de juiste manier invulling aangeven.

Over dit onderwerp zijn we (samen met collega’s van de CristenUnie) door weekkrant Stedendriehoek uitgebreid geïnterviewd. In dit interview hebben we duidelijk onze standpunten afgegeven. Het inpassen van duurzame energie infrastructuur is noodzakelijk voor de toekomstige leefbaarheid. Echter is het opwekken van stroom een industriële activiteit. Plaatsing dient bij voorkeur te geschieden op bedrijventerreinen en langs de snelweg. We begrijpen dat dit niet overal haalbaar is en dat er ook gekeken moet worden naar andere locaties om duurzame energie op te wekken. In de concept RES zijn daarom drie zoekgebieden opgenomen waar grootschalige opwek van windenergie kan plaatsvinden.

Bron: Fysiek exemplaar Stedendriehoek d.d. 16-09-2020

Lilian Haak (Fractievertegenwoordiger Groei & Toekomst) maakt onze voorkeur duidelijk. Namens Groei & Toekomst is ze bij veel inwonersbijeenkomsten geweest. Ze heeft de emotie die het plaatsen van windmolens bij mensen oproept gezien. Als gemeenteraad luisteren we goed naar de inwoners, echter kan je, als je als gemeente voorwaarts wilt, helaas niet iedereen blij maken. Het primaire doel van de gemeenteraad is het besturen van de stad.

De komende tijd zullen we scherp blijven op dit onderwerp. Het is belangrijk dat er op een juiste manier invulling gegeven wordt aan de energietransitie. Daar waar we niet op onze voorkeurslocaties windmolens kunnen plaatsen moeten we er altijd voor zorgen dat dit ten minste 100 meter bij huizen vandaan ligt.

Lees meer over dit interview op de website van de stedendriehoek: https://www.stedendriehoek.nl/apeldoorn/plaatsing-bij-voorkeur-op-bedrijventerreinen-en-langs-de-snelweg/

Zelfmoord onder jongeren

Bron: Fysiek exemplaar de Stentor 06-08-2020, Auteur: Gep Leeflang

Er zijn onderwerpen die te belangrijk zijn om geen aandacht aan te geven. Enige maanden geleden waren er twee krantenberichten die de aandacht trokken. Het aantal zelfmoorden neemt toe en in Brabant had men een programma ontwikkeld om zelfmoorden onder jongeren aan te pakken.

Op grond daarvan heeft Groei & Toekomst vragen gesteld aan de gemeente. Begin augustus 2020 kregen wij hierop de antwoorden. De gemeente bevestigde op heel veel gebieden het beeld wat wij al hadden. Ook werd duidelijk dat de gemeente zeker niet afwijzend stond om hier iets aan te gaan doen. Als Groei & Toekomst zijn we hier heel tevreden over. De Pilot in Brabant van 113 zelfmoordpreventie toonde aan dat een screening van jongeren zelfdoding kan voorkomen. Het zou mooi zijn als ook Apeldoorn mee gaat doen met deze initiatieven. Zover is het nog niet, maar de gemeente heeft al wel toegezegd dat men het onderwerp bij minimaal één van de gesubsidieerde netwerken onder de aandacht gaat brengen.

Ook de Stentor heeft onze vragen en de antwoorden van de gemeenten opgepikt. Ook daar zijn we heel positief over. Hoe meer aandacht er is voor preventie van zelfmoord onder jongeren en jongvolwassenen hoe beter het is. Groei & Toekomst zal zich samen met andere gemeenteraadsfracties en het college inzetten dat dit onderwerp de aandacht krijgt die het verdiend.

https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/questions/env=help/action=showdoc/gd=20535/Schriftelijke_vragen_GnT_zelfmoordpreventie_jongeren.pdf

https://www.destentor.nl/apeldoorn/apeldoorn-wil-scholieren-screenen-op-zelfmoordgedachten~a91eb022/ (Premium artikel)

Dossier “RadioLed” (5G die geen 5G bleek te zijn…)

Eind 2019 kreeg de gemeenteraad een enthousiaste presentatie van de gemeente Apeldoorn over 5G. Men wilde 300 lantarenpalen ter beschikking stellen aan de firma RadioLed. Deze wilde daar innovatieve kastjes in plaatsen waardoor men zonder vergunningen op de vrije frequentieruimte een telecommunicatie netwerk kon realiseren. Zo zou Apeldoorn haar smart city doelstellingen kracht bij willen zetten.

Vele raadsleden vroegen zich echter af… wat krijgen we nu? Al snel stelde gemeente dat het geen 5G was maar een soort 4G+. Later bleek dat het ook geen 4G+ was. RadioLed zou een soort ‘CoreNet’ gaan realiseren. Een basisnetwerk dat gebruik maakt van vrije ruimte op de WiFi frequenties. De hoeveelheid vragen werden steeds groter. Uiteindelijk besloot de gemeente het anders te spelen. De boodschap was: Als raad moesten we niet zo ingewikkeld doen. Iemand wilde 300 lantarenpalen gebruiken, en dat gingen we doen. De wethouder stelde dat dit een college bevoegdheid was en dus kon men dit beslissen zonder de raad om toestemming te vragen. RadioLed zou verplicht worden om aan alle eisen te voldoen en externe instanties zoals agentschap telecom zouden wel toezicht gaan houden.

Groei & Toekomst is voorstander van nieuwe technische ontwikkelingen. Wij houden echter als gemeente altijd de verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze inwoners. Gezondheid en welbevinden is niet iets wat je van je af kunt schuiven. We houden van transparantie, duidelijkheid en eerlijkheid. Een veilige SmartCity waarbij onze inwoners niet onnodig onrustig worden gemaakt is belangrijk. Wij blijven daarom kritisch op dit dossier!

https://www.destentor.nl/apeldoorn/apeldoorn-krijgt-bijzonder-mobiel-netwerk-maar-wie-gaat-het-gebruiken~ad0943b1/

Persbericht – Groei & Toekomst tekent bezwaar aan tegen voornemen Dhr. Krol.

De Politieke partij Groei & Toekomst heeft bezwaar aangetekend tegen het voornemen van dhr. Krol om verder te gaan onder de naam: “Partij voor de toekomst.” Deze naam lijkt naar onze mening teveel op de naam van onze partij zoals wij die bij de akte van oprichting op 18-9-2019 notarieel hebben laten vastleggen. We hebben de kiesraad, de voorzitter van de 2e kamer en Dhr. Krol op de hoogte gesteld van onze bezwaren tegen het voornemen om deze partijnaam te hanteren.

Wij lazen in de online kranten dat Dhr. Krol van de partij 50+ deze partij verlaat en verder gaat onder de partijnaam ‘Partij voor de toekomst’. Namens de politieke partij Groei & Toekomst (https://www.groeientoekomst.nl/) is aan Dhr. Krol, de Kiesraad en de voorzitter van de 2e kamer aangegeven dat wij het bezwaarlijk vinden indien deze naam gebruikt wordt.

Sinds 20 juni 2019 is de fractie Groei & Toekomst een eenmansfractie in de gemeenteraad van Apeldoorn. Op 8 Juli 2019 is opgericht Stichting Fractie-Assistentie Groei & Toekomst, en op 18 September 2019 is de vereniging van de Politieke Partij Groei & Toekomst bij notariële akte opgericht (de akte hiervan is gedeponeerd bij de KvK).

Wij hebben bezwaar dat Dhr. Krol deze naam Partij voor de Toekomst hanteert omdat deze naar onze mening teveel lijkt op de naam van de politieke partij die wij sinds 2019 gebruiken.  Groei & Toekomst is op dit moment alleen vertegenwoordigd in Apeldoorn, wij zijn echter een partij met landelijke ambities. Het optreden onder deze naam (omdat er ook al een 50+ fractie in Apeldoorn is) zou voor een verwarrende situatie kunnen zorgen.

Groei & Toekomst is op geen enkele wijze verbonden met 50+ en ook niet met Dhr. Krol. Wij wensen hem veel succes bij het uitzoeken van een nieuwe naam.

Edwin Hofman geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger.

Donderdag avond 18-07-2019 is fractievertegenwoordiger Edwin Hofman geïnstalleerd. Edwin mag nu namens Groei & Toekomst deelnemen aan de politieke markt om bij te sturen op het beleid in Apeldoorn. Wij wensen Edwin veel succes en zijn erg blij dat hij deel uit maakt van ons team

Edwin legt de belofte af, gelijktijdig met mw. S. Jagesar

Windmolens horen niet dichtbij woongebieden en niet in de natuur.

Windmolens zijn een onderwerp wat heel veel gevoelens losmaakt. Donderdag 11 Juli heeft de gemeenteraad van Apeldoorn het hier over gehad. Een extern adviesbureau had in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan. Uit dat onderzoek kwamen een vijftal gebieden waar windmolens volgens dat bureau mogelijk zouden zijn. Vreemd genoeg waren de opties: “Langs snelwegen” of “Bij het spoor” niet meegenomen.

Het plan was ook gedeeld met de mensen die wonen in de gebieden waar het volgens het bureau mogelijk zou zijn en er was een informatieavond georganiseerd. Omdat het plan al “heel erg uitgewerkt” was gingen velen ervan uit dat “het zo zou worden”. Kaartjes in het plan werden uitvergroot en als het tekeningetje van de windmolen op het erf van de buurman stond werd hem al dringend gevraagd of hij de grond al aan de gemeente had verkocht. Ruzies en boze gezichten konden waren het gevolg. Mensen kregen hartkloppingen en slapeloze nachten van het idee van een windmolen in de achtertuin. Op 11 Juli waren er ook 44 insprekers aangemeld die hun mening over deze plannen wilden geven. Als gemeenteraad hebben we hier met veel interesse naar geluisterd en veel geleerd over wat er speelt.

Iets wat slechts een onderzoeksresultaat was waar de gemeenteraad zich over kon uitspreken werd voor velen een angstige toekomst. De communicatie hierover moet in de toekomst echt beter. Groei & Toekomst is een voorstander van o.a. windenergie. Wij zien opwekken van windenergie als een industrie. Industrie plaatsen we niet vlakbij woningen en niet midden op de natuur. Locaties nabij industrieterreinen en langs snelwegen, spoorwegen etc. hebben dan ook de voorkeur.

Bron: OVSL (uit rapport verkenning windenergie Gemeente Apeldoorn 2019)

Groei & Toekomst bij de toekomst van Ugchelen

Vanavond was Groei & Toekomst aanwezig bij een zeer druk bezochte bijeenkomst over de toekomst van Ugchelen. De gemeente presenteerde daar de nieuwe dorpsvisie en een overzicht van alle plannen die er zijn. Totaal 13 plannen zullen het dorpshart van Ugchelen vernieuwen en klaar maken voor de toekomst. Uitbreidingen van winkels, uitbreidingen van woningen en afscheid nemen van oude vervallen bedrijfspanden en leegstaande terreinen. Gezien de enorme opkomst speelt dit erg onder de inwoners van Ugchelen. Essentieel is dat het pompstation verplaatst wordt, de hinderzone ten gevolge van de LPG installatie heeft lange tijd veel plannen bemoeilijkt. Groei & Toekomst is erg benieuwd naar de realisatie van de plannen die de komende tijd in de gemeenteraad zullen passeren. Zie ook: https://www.apeldoorn.nl/visieugchelen

Een plattegrond van het Centrum van Ugchelen, onderdeel van de presentatie over de toekomst van Ugchelen. Bron: Gemeente Apeldoorn