Visiedocument: een Appèldorp in Apeldoorn

Inleiding Gemeenten in Nederland staan voor vele uitdagingen. Niet alles is op te lossen binnen bestaande structuren. Soms moet je de durf hebben om naast de evolutionaire veranderingen een revolutionair plan in werking te zetten. Het plan om een extra dorp binnen de gemeente Apeldoorn is zeker een vooruitstrevend plan. Maar wel een plan met…

RES: Een belangrijk onderwerp op de raadsagenda.

De Regionale Energiestrategie is een belangrijk, maar ook moeilijk, onderwerp op onze raadsagenda. Groei & Toekomst is nauw betrokken bij het voeren van discussies over de invulling hiervan. Het behalen van onze energiedoelstellingen is erg belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente voor ons in de toekomst en de toekomst van onze (klein) kinderen. We…

Dossier “RadioLed” (5G die geen 5G bleek te zijn…)

Eind 2019 kreeg de gemeenteraad een enthousiaste presentatie van de gemeente Apeldoorn over 5G. Men wilde 300 lantarenpalen ter beschikking stellen aan de firma RadioLed. Deze wilde daar innovatieve kastjes in plaatsen waardoor men zonder vergunningen op de vrije frequentieruimte een telecommunicatie netwerk kon realiseren. Zo zou Apeldoorn haar smart city doelstellingen kracht bij willen…

Persbericht – Groei & Toekomst tekent bezwaar aan tegen voornemen Dhr. Krol.

De Politieke partij Groei & Toekomst heeft bezwaar aangetekend tegen het voornemen van dhr. Krol om verder te gaan onder de naam: “Partij voor de toekomst.” Deze naam lijkt naar onze mening teveel op de naam van onze partij zoals wij die bij de akte van oprichting op 18-9-2019 notarieel hebben laten vastleggen. We hebben…

Groei & Toekomst bij de toekomst van Ugchelen

Vanavond was Groei & Toekomst aanwezig bij een zeer druk bezochte bijeenkomst over de toekomst van Ugchelen. De gemeente presenteerde daar de nieuwe dorpsvisie en een overzicht van alle plannen die er zijn. Totaal 13 plannen zullen het dorpshart van Ugchelen vernieuwen en klaar maken voor de toekomst. Uitbreidingen van winkels, uitbreidingen van woningen en…

Lilian officieel geïnstalleerd als raadslid

Apeldoorn, 21 juni 2019 Donderdag 20 juni 2019 is Lilian Braldt Haak officieel geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Samen met de fractievertegenwoordigers zal zij de vergaderingen bijwonen en onze standpunten duidelijk maken. Wij wensen haar, de fractievertegenwoordigers en de fractie assistent veel succes met het uitoefenen van de functie.