RES: Een belangrijk onderwerp op de raadsagenda.

De Regionale Energiestrategie is een belangrijk, maar ook moeilijk, onderwerp op onze raadsagenda. Groei & Toekomst is nauw betrokken bij het voeren van discussies over de invulling hiervan. Het behalen van onze energiedoelstellingen is erg belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente voor ons in de toekomst en de toekomst van onze (klein) kinderen. We moeten hier echter wel op de juiste manier invulling aangeven.

Over dit onderwerp zijn we (samen met collega’s van de CristenUnie) door weekkrant Stedendriehoek uitgebreid geïnterviewd. In dit interview hebben we duidelijk onze standpunten afgegeven. Het inpassen van duurzame energie infrastructuur is noodzakelijk voor de toekomstige leefbaarheid. Echter is het opwekken van stroom een industriële activiteit. Plaatsing dient bij voorkeur te geschieden op bedrijventerreinen en langs de snelweg. We begrijpen dat dit niet overal haalbaar is en dat er ook gekeken moet worden naar andere locaties om duurzame energie op te wekken. In de concept RES zijn daarom drie zoekgebieden opgenomen waar grootschalige opwek van windenergie kan plaatsvinden.

Bron: Fysiek exemplaar Stedendriehoek d.d. 16-09-2020

Lilian Haak (Fractievertegenwoordiger Groei & Toekomst) maakt onze voorkeur duidelijk. Namens Groei & Toekomst is ze bij veel inwonersbijeenkomsten geweest. Ze heeft de emotie die het plaatsen van windmolens bij mensen oproept gezien. Als gemeenteraad luisteren we goed naar de inwoners, echter kan je, als je als gemeente voorwaarts wilt, helaas niet iedereen blij maken. Het primaire doel van de gemeenteraad is het besturen van de stad.

De komende tijd zullen we scherp blijven op dit onderwerp. Het is belangrijk dat er op een juiste manier invulling gegeven wordt aan de energietransitie. Daar waar we niet op onze voorkeurslocaties windmolens kunnen plaatsen moeten we er altijd voor zorgen dat dit ten minste 100 meter bij huizen vandaan ligt.

Lees meer over dit interview op de website van de stedendriehoek: https://www.stedendriehoek.nl/apeldoorn/plaatsing-bij-voorkeur-op-bedrijventerreinen-en-langs-de-snelweg/

Zelfmoord onder jongeren

Bron: Fysiek exemplaar de Stentor 06-08-2020, Auteur: Gep Leeflang

Er zijn onderwerpen die te belangrijk zijn om geen aandacht aan te geven. Enige maanden geleden waren er twee krantenberichten die de aandacht trokken. Het aantal zelfmoorden neemt toe en in Brabant had men een programma ontwikkeld om zelfmoorden onder jongeren aan te pakken.

Op grond daarvan heeft Groei & Toekomst vragen gesteld aan de gemeente. Begin augustus 2020 kregen wij hierop de antwoorden. De gemeente bevestigde op heel veel gebieden het beeld wat wij al hadden. Ook werd duidelijk dat de gemeente zeker niet afwijzend stond om hier iets aan te gaan doen. Als Groei & Toekomst zijn we hier heel tevreden over. De Pilot in Brabant van 113 zelfmoordpreventie toonde aan dat een screening van jongeren zelfdoding kan voorkomen. Het zou mooi zijn als ook Apeldoorn mee gaat doen met deze initiatieven. Zover is het nog niet, maar de gemeente heeft al wel toegezegd dat men het onderwerp bij minimaal één van de gesubsidieerde netwerken onder de aandacht gaat brengen.

Ook de Stentor heeft onze vragen en de antwoorden van de gemeenten opgepikt. Ook daar zijn we heel positief over. Hoe meer aandacht er is voor preventie van zelfmoord onder jongeren en jongvolwassenen hoe beter het is. Groei & Toekomst zal zich samen met andere gemeenteraadsfracties en het college inzetten dat dit onderwerp de aandacht krijgt die het verdiend.

https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/questions/env=help/action=showdoc/gd=20535/Schriftelijke_vragen_GnT_zelfmoordpreventie_jongeren.pdf

https://www.destentor.nl/apeldoorn/apeldoorn-wil-scholieren-screenen-op-zelfmoordgedachten~a91eb022/ (Premium artikel)

Dossier “RadioLed” (5G die geen 5G bleek te zijn…)

Eind 2019 kreeg de gemeenteraad een enthousiaste presentatie van de gemeente Apeldoorn over 5G. Men wilde 300 lantarenpalen ter beschikking stellen aan de firma RadioLed. Deze wilde daar innovatieve kastjes in plaatsen waardoor men zonder vergunningen op de vrije frequentieruimte een telecommunicatie netwerk kon realiseren. Zo zou Apeldoorn haar smart city doelstellingen kracht bij willen zetten.

Vele raadsleden vroegen zich echter af… wat krijgen we nu? Al snel stelde gemeente dat het geen 5G was maar een soort 4G+. Later bleek dat het ook geen 4G+ was. RadioLed zou een soort ‘CoreNet’ gaan realiseren. Een basisnetwerk dat gebruik maakt van vrije ruimte op de WiFi frequenties. De hoeveelheid vragen werden steeds groter. Uiteindelijk besloot de gemeente het anders te spelen. De boodschap was: Als raad moesten we niet zo ingewikkeld doen. Iemand wilde 300 lantarenpalen gebruiken, en dat gingen we doen. De wethouder stelde dat dit een college bevoegdheid was en dus kon men dit beslissen zonder de raad om toestemming te vragen. RadioLed zou verplicht worden om aan alle eisen te voldoen en externe instanties zoals agentschap telecom zouden wel toezicht gaan houden.

Groei & Toekomst is voorstander van nieuwe technische ontwikkelingen. Wij houden echter als gemeente altijd de verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze inwoners. Gezondheid en welbevinden is niet iets wat je van je af kunt schuiven. We houden van transparantie, duidelijkheid en eerlijkheid. Een veilige SmartCity waarbij onze inwoners niet onnodig onrustig worden gemaakt is belangrijk. Wij blijven daarom kritisch op dit dossier!

https://www.destentor.nl/apeldoorn/apeldoorn-krijgt-bijzonder-mobiel-netwerk-maar-wie-gaat-het-gebruiken~ad0943b1/

Persbericht – Groei & Toekomst tekent bezwaar aan tegen voornemen Dhr. Krol.

De Politieke partij Groei & Toekomst heeft bezwaar aangetekend tegen het voornemen van dhr. Krol om verder te gaan onder de naam: “Partij voor de toekomst.” Deze naam lijkt naar onze mening teveel op de naam van onze partij zoals wij die bij de akte van oprichting op 18-9-2019 notarieel hebben laten vastleggen. We hebben de kiesraad, de voorzitter van de 2e kamer en Dhr. Krol op de hoogte gesteld van onze bezwaren tegen het voornemen om deze partijnaam te hanteren.

Wij lazen in de online kranten dat Dhr. Krol van de partij 50+ deze partij verlaat en verder gaat onder de partijnaam ‘Partij voor de toekomst’. Namens de politieke partij Groei & Toekomst (https://www.groeientoekomst.nl/) is aan Dhr. Krol, de Kiesraad en de voorzitter van de 2e kamer aangegeven dat wij het bezwaarlijk vinden indien deze naam gebruikt wordt.

Sinds 20 juni 2019 is de fractie Groei & Toekomst een eenmansfractie in de gemeenteraad van Apeldoorn. Op 8 Juli 2019 is opgericht Stichting Fractie-Assistentie Groei & Toekomst, en op 18 September 2019 is de vereniging van de Politieke Partij Groei & Toekomst bij notariële akte opgericht (de akte hiervan is gedeponeerd bij de KvK).

Wij hebben bezwaar dat Dhr. Krol deze naam Partij voor de Toekomst hanteert omdat deze naar onze mening teveel lijkt op de naam van de politieke partij die wij sinds 2019 gebruiken.  Groei & Toekomst is op dit moment alleen vertegenwoordigd in Apeldoorn, wij zijn echter een partij met landelijke ambities. Het optreden onder deze naam (omdat er ook al een 50+ fractie in Apeldoorn is) zou voor een verwarrende situatie kunnen zorgen.

Groei & Toekomst is op geen enkele wijze verbonden met 50+ en ook niet met Dhr. Krol. Wij wensen hem veel succes bij het uitzoeken van een nieuwe naam.

Edwin Hofman geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger.

Donderdag avond 18-07-2019 is fractievertegenwoordiger Edwin Hofman geïnstalleerd. Edwin mag nu namens Groei & Toekomst deelnemen aan de politieke markt om bij te sturen op het beleid in Apeldoorn. Wij wensen Edwin veel succes en zijn erg blij dat hij deel uit maakt van ons team

Edwin legt de belofte af, gelijktijdig met mw. S. Jagesar

Windmolens horen niet dichtbij woongebieden en niet in de natuur.

Windmolens zijn een onderwerp wat heel veel gevoelens losmaakt. Donderdag 11 Juli heeft de gemeenteraad van Apeldoorn het hier over gehad. Een extern adviesbureau had in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan. Uit dat onderzoek kwamen een vijftal gebieden waar windmolens volgens dat bureau mogelijk zouden zijn. Vreemd genoeg waren de opties: “Langs snelwegen” of “Bij het spoor” niet meegenomen.

Het plan was ook gedeeld met de mensen die wonen in de gebieden waar het volgens het bureau mogelijk zou zijn en er was een informatieavond georganiseerd. Omdat het plan al “heel erg uitgewerkt” was gingen velen ervan uit dat “het zo zou worden”. Kaartjes in het plan werden uitvergroot en als het tekeningetje van de windmolen op het erf van de buurman stond werd hem al dringend gevraagd of hij de grond al aan de gemeente had verkocht. Ruzies en boze gezichten konden waren het gevolg. Mensen kregen hartkloppingen en slapeloze nachten van het idee van een windmolen in de achtertuin. Op 11 Juli waren er ook 44 insprekers aangemeld die hun mening over deze plannen wilden geven. Als gemeenteraad hebben we hier met veel interesse naar geluisterd en veel geleerd over wat er speelt.

Iets wat slechts een onderzoeksresultaat was waar de gemeenteraad zich over kon uitspreken werd voor velen een angstige toekomst. De communicatie hierover moet in de toekomst echt beter. Groei & Toekomst is een voorstander van o.a. windenergie. Wij zien opwekken van windenergie als een industrie. Industrie plaatsen we niet vlakbij woningen en niet midden op de natuur. Locaties nabij industrieterreinen en langs snelwegen, spoorwegen etc. hebben dan ook de voorkeur.

Bron: OVSL (uit rapport verkenning windenergie Gemeente Apeldoorn 2019)

Lilian officieel geïnstalleerd als raadslid

Apeldoorn, 21 juni 2019

Donderdag 20 juni 2019 is Lilian Braldt Haak officieel geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Samen met de fractievertegenwoordigers zal zij de vergaderingen bijwonen en onze standpunten duidelijk maken. Wij wensen haar, de fractievertegenwoordigers en de fractie assistent veel succes met het uitoefenen van de functie.

Lilian wordt door haar mede raadsleden gefeliciteerd met het betrekken van haar positie.