RES: Een belangrijk onderwerp op de raadsagenda.

De Regionale Energiestrategie is een belangrijk, maar ook moeilijk, onderwerp op onze raadsagenda. Groei & Toekomst is nauw betrokken bij het voeren van discussies over de invulling hiervan. Het behalen van onze energiedoelstellingen is erg belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente voor ons in de toekomst en de toekomst van onze (klein) kinderen. We…

Dossier “RadioLed” (5G die geen 5G bleek te zijn…)

Eind 2019 kreeg de gemeenteraad een enthousiaste presentatie van de gemeente Apeldoorn over 5G. Men wilde 300 lantarenpalen ter beschikking stellen aan de firma RadioLed. Deze wilde daar innovatieve kastjes in plaatsen waardoor men zonder vergunningen op de vrije frequentieruimte een telecommunicatie netwerk kon realiseren. Zo zou Apeldoorn haar smart city doelstellingen kracht bij willen…

Persbericht – Groei & Toekomst tekent bezwaar aan tegen voornemen Dhr. Krol.

De Politieke partij Groei & Toekomst heeft bezwaar aangetekend tegen het voornemen van dhr. Krol om verder te gaan onder de naam: “Partij voor de toekomst.” Deze naam lijkt naar onze mening teveel op de naam van onze partij zoals wij die bij de akte van oprichting op 18-9-2019 notarieel hebben laten vastleggen. We hebben…

Lilian officieel geïnstalleerd als raadslid

Apeldoorn, 21 juni 2019 Donderdag 20 juni 2019 is Lilian Braldt Haak officieel geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Samen met de fractievertegenwoordigers zal zij de vergaderingen bijwonen en onze standpunten duidelijk maken. Wij wensen haar, de fractievertegenwoordigers en de fractie assistent veel succes met het uitoefenen van de functie.