Edwin Hofman geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger.

Donderdag avond 18-07-2019 is fractievertegenwoordiger Edwin Hofman geïnstalleerd. Edwin mag nu namens Groei & Toekomst deelnemen aan de politieke markt om bij te sturen op het beleid in Apeldoorn. Wij wensen Edwin veel succes en zijn erg blij dat hij deel uit maakt van ons team

Edwin legt de belofte af, gelijktijdig met mw. S. Jagesar

Windmolens horen niet dichtbij woongebieden en niet in de natuur.

Windmolens zijn een onderwerp wat heel veel gevoelens losmaakt. Donderdag 11 Juli heeft de gemeenteraad van Apeldoorn het hier over gehad. Een extern adviesbureau had in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan. Uit dat onderzoek kwamen een vijftal gebieden waar windmolens volgens dat bureau mogelijk zouden zijn. Vreemd genoeg waren de opties: “Langs snelwegen” of “Bij het spoor” niet meegenomen.

Het plan was ook gedeeld met de mensen die wonen in de gebieden waar het volgens het bureau mogelijk zou zijn en er was een informatieavond georganiseerd. Omdat het plan al “heel erg uitgewerkt” was gingen velen ervan uit dat “het zo zou worden”. Kaartjes in het plan werden uitvergroot en als het tekeningetje van de windmolen op het erf van de buurman stond werd hem al dringend gevraagd of hij de grond al aan de gemeente had verkocht. Ruzies en boze gezichten konden waren het gevolg. Mensen kregen hartkloppingen en slapeloze nachten van het idee van een windmolen in de achtertuin. Op 11 Juli waren er ook 44 insprekers aangemeld die hun mening over deze plannen wilden geven. Als gemeenteraad hebben we hier met veel interesse naar geluisterd en veel geleerd over wat er speelt.

Iets wat slechts een onderzoeksresultaat was waar de gemeenteraad zich over kon uitspreken werd voor velen een angstige toekomst. De communicatie hierover moet in de toekomst echt beter. Groei & Toekomst is een voorstander van o.a. windenergie. Wij zien opwekken van windenergie als een industrie. Industrie plaatsen we niet vlakbij woningen en niet midden op de natuur. Locaties nabij industrieterreinen en langs snelwegen, spoorwegen etc. hebben dan ook de voorkeur.

Bron: OVSL (uit rapport verkenning windenergie Gemeente Apeldoorn 2019)

Lilian officieel geïnstalleerd als raadslid

Apeldoorn, 21 juni 2019

Donderdag 20 juni 2019 is Lilian Braldt Haak officieel geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Samen met de fractievertegenwoordigers zal zij de vergaderingen bijwonen en onze standpunten duidelijk maken. Wij wensen haar, de fractievertegenwoordigers en de fractie assistent veel succes met het uitoefenen van de functie.

Lilian wordt door haar mede raadsleden gefeliciteerd met het betrekken van haar positie.