Apeldoorn – Op de dag die door de VN is aangewezen als ‘Internationale dag van de Democratie’
maken de lokale partijen Groei & Toekomst en de Nieuwe Democraten bekend dat zij fuseren en
verder gaan onder een nieuwe naam. De fracties gaan vanaf 15 september verder onder de naam
WijApeldoorn. Tijdens de gemeenteraad van 16 september gaan de raadsleden voor het eerst
onder deze naam acteren.

De naam WijApeldoorn kent geen verkorte versie of afkorting en telt vier zetels. De fractievoorzitter
van WijApeldoorn is Mw. L.B. Haak, de vice fractievoorzitter is Dhr. N.J. Slikker. Daarnaast bestaat de
fractie uit Dhr. R. van Vliet en Dhr. G. Treep. Dhr. E. Hofman heeft zich bereid verklaard om de rol
van fractievertegenwoordiger zoals hij die had bij “Groei & Toekomst”, ook binnen de fractie van
“WijApeldoorn” voort te zetten.

Fractievoorzitter Lilian Haak (voorheen Groei & Toekomst): “Ik ben blij dat we als Apeldoornse
gemeenteraad een keer kunnen melden dat er geen afsplitsing heeft plaatsgevonden, maar een
fusie. Ideologisch gezien liggen we dicht bij elkaar en daarnaast klikt het persoonlijk prima. Ik denk
dat er in Apeldoorn ruimte is voor een lokale progressieve partij. Op een aantal onderdelen willen we
het echt anders gaan doen. Binnenkort komen we met onze vernieuwde website waarmee we
samengevat laten zien waar we voor staan.”

”Vice-fractievoorzitter Jeroen Slikker (voorheen NDA): “Met WijApeldoorn verwacht ik dat we een
partij neer kunnen zetten, die prettig samen werkt met anderen. Die inclusieve ambities heeft, maar
ook realistische politiek bedrijft, de fusie met Groei & Toekomst gaat dit proces versnellen.”

De komende weken zal de kersverse partij zich verder voorbereiden op de verkiezingen, de
organisatie verder uitbouwen en kandidaten werven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16
maart 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *