In 2020 is de woningbouw in Apeldoorn nog verder afgenomen. Waarin 2018 nog ruim 1050 woningen werden gebouwd, is de eindprognose voor 2020* slechts 800. Dit aantal lijkt volgend jaar met nog eens 150 woningen te dalen. Dit terwijl Apeldoorn dringende behoefte heet aan meer woningen. Niet alleen in het goedkope of dure segment, maar zeker in het middensegment. De nood is hoog, en elke woning in elke prijsklasse zorgt voor verlichting op de woningmarkt. Meer woningen voor senioren betekend dat er weer eengezinswoningen vrijkomen voor jonge gezinnen. Deze jonge gezinnen laten wellicht weer een huurwoning achter die vervolgens door een woningzoekende bewoond kan gaan worden. Ook een duurdere woning kan zorgen voor doorstroming waardoor er weer middensegmentwoningen vrijkomen die interessant zijn voor middenklasse inkomens.

Problemen met bouw in het goedkope segment.

Het goedkope segment wordt steeds moeilijker om woningen in te bouwen. Met oog op alle maatregelen rondom energieneutraal wonen, van het gas af, etc. en de stijgende grondprijs slokken het budget van maximaal € 185.000,- snel op. Dit zorgt ervoor dat deze woningen langzaamaan veranderen in veredelde vakantiehuisjes met een woonkamer van 24m2 en maximaal 2 slaapkamers. Te klein voor de meeste gezinnen.

De hoeveelheid gebouwde woningen neemt de laatste jaren sterk af. Groei & Toekomst is van mening dat er in plaats van een afname in bouwvolume, juist een toename nodig is om aan de minimale hoeveelheid te voldoen. De verdeling lijkt ook onevenredig. Zowel in de realisatie van 2019 en 2020* als ook in de prognose zien we de verdeling van: 36% goedkope bouw (voornamelijk sociale huur), 27% koopwoningen in het middensegment en 37% duur segment. De prognose voor realisatie eind 2020 is in aantallen: 51 goedkope koopwoningen, 280 sociale huurwoningen, 125 middensegment koopwoningen en 349 dure koopwoningen (totaal 305). Juist het middensegment waar een grote behoefte ligt blijft sterk achter. Hierdoor komen er weinig goedkope koopwoningen vrij voor starters waardoor dure scheefwoners in hun sociale huurwoning blijven zitten. Niet omdat ze het willen, maar omdat ze nergens heen kunnen.

Ook in Apeldoorn moeten we wat doen.

Er wordt vaak verwezen naar ‘Den Haag’ of de Provincie. Maar ok als politiek in Apeldoorn hebben wij zelf een rol gehad bij het op slot zetten van de woningbouw. Een plan van enige jaren geleden om over de snelweg een wijk aan te leggen vond geen meerderheid in de raad. In plaats van uitbreiding was inbreiding volgens de meerderheid van de partijen het devies. Op de nog braakliggende postzegel-grote percelen in onze gemeenten moest zoveel mogelijk gebouwd worden. In plaats van naar buiten toe moesten we de hoogte in. Echter, toen twee weken geleden het plan voor een aantal appartementen in Ugchelen besproken werd was echter het commentaar dat het te hoog werd (met drie woonlagen). Daarnaast was het commentaar dat wel elke centimeter van het perceel in Ugchelen gebruikt werd. Natuurlijk zou deze ondernemer ook de helft van de woningen op dat perceel neer kunnen zetten, hierdoor zal de prijs nog verder stijgen waardoor het commentaar dat er zo weinig gebouwd wordt voor het goedkope segment zeker gehoord zal worden. Groei & Toekomst vraagt zich naar aanleiding van dit voorbeeld af; wat willen we nu? Inbreiden en zo effectief mogelijk gebruiken van de beschikbare grond, zowel in grondgebruik als in de hoogte, of willen we ruim opgezette kavels waardoor de woningen duurder moeten worden, en er minder woningen beschikbaar komen op de toch al beperkte grond ‘binnen de snelweggrenzen’.

Zolang wij als politiek eisen op eisen stapelen en beperking op beperking leggen wordt het voor projectontwikkelaar steeds ingewikkelder om aan de eisen te voldoen. De toch al beperkte mogelijkheden (ten gevolge van de maximale hoeveelheden die we van mogen bouwen), worden daardoor niet goed benut. Hoe beperkter het aanbod hoe hoger de prijzen stijgen waardoor in het lage segment automatisch bijna geen kansen zijn.

Groei & Toekomst is dan ook een tegenstander van regels die woningbouw onnodig belemmeren of bemoeilijken. Voor de stagnatie op de woningmarkt kunnen we niet alleen de regels van het rijk en de provincie de schuld geven. Hiervoor moeten we ook naar ons zelf kijken. En alhoewel sommige partijen wellicht in een bepaald segment meer groei willen, bijvoorbeeld in de goedkope koophuizen of sociale woningen is Groei & Toekomst van mening dat we elke groei die maar mogelijk is moeten aangrijpen, elke woning erbij is weer een druppel op de gloeiende plaat, Iedere woning is nodig, en zeker in het middensegment. Meer woningen zorgen voor meer doorstromingen waardoor ook andere segmenten op de woningmarkt meer lucht krijgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *