De Regionale Energiestrategie is een belangrijk, maar ook moeilijk, onderwerp op onze raadsagenda. Groei & Toekomst is nauw betrokken bij het voeren van discussies over de invulling hiervan. Het behalen van onze energiedoelstellingen is erg belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente voor ons in de toekomst en de toekomst van onze (klein) kinderen. We moeten hier echter wel op de juiste manier invulling aangeven.

Over dit onderwerp zijn we (samen met collega’s van de CristenUnie) door weekkrant Stedendriehoek uitgebreid geïnterviewd. In dit interview hebben we duidelijk onze standpunten afgegeven. Het inpassen van duurzame energie infrastructuur is noodzakelijk voor de toekomstige leefbaarheid. Echter is het opwekken van stroom een industriële activiteit. Plaatsing dient bij voorkeur te geschieden op bedrijventerreinen en langs de snelweg. We begrijpen dat dit niet overal haalbaar is en dat er ook gekeken moet worden naar andere locaties om duurzame energie op te wekken. In de concept RES zijn daarom drie zoekgebieden opgenomen waar grootschalige opwek van windenergie kan plaatsvinden.

Bron: Fysiek exemplaar Stedendriehoek d.d. 16-09-2020

Lilian Haak (Fractievertegenwoordiger Groei & Toekomst) maakt onze voorkeur duidelijk. Namens Groei & Toekomst is ze bij veel inwonersbijeenkomsten geweest. Ze heeft de emotie die het plaatsen van windmolens bij mensen oproept gezien. Als gemeenteraad luisteren we goed naar de inwoners, echter kan je, als je als gemeente voorwaarts wilt, helaas niet iedereen blij maken. Het primaire doel van de gemeenteraad is het besturen van de stad.

De komende tijd zullen we scherp blijven op dit onderwerp. Het is belangrijk dat er op een juiste manier invulling gegeven wordt aan de energietransitie. Daar waar we niet op onze voorkeurslocaties windmolens kunnen plaatsen moeten we er altijd voor zorgen dat dit ten minste 100 meter bij huizen vandaan ligt.

Lees meer over dit interview op de website van de stedendriehoek: https://www.stedendriehoek.nl/apeldoorn/plaatsing-bij-voorkeur-op-bedrijventerreinen-en-langs-de-snelweg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *