Bron: Fysiek exemplaar de Stentor 06-08-2020, Auteur: Gep Leeflang

Er zijn onderwerpen die te belangrijk zijn om geen aandacht aan te geven. Enige maanden geleden waren er twee krantenberichten die de aandacht trokken. Het aantal zelfmoorden neemt toe en in Brabant had men een programma ontwikkeld om zelfmoorden onder jongeren aan te pakken.

Op grond daarvan heeft Groei & Toekomst vragen gesteld aan de gemeente. Begin augustus 2020 kregen wij hierop de antwoorden. De gemeente bevestigde op heel veel gebieden het beeld wat wij al hadden. Ook werd duidelijk dat de gemeente zeker niet afwijzend stond om hier iets aan te gaan doen. Als Groei & Toekomst zijn we hier heel tevreden over. De Pilot in Brabant van 113 zelfmoordpreventie toonde aan dat een screening van jongeren zelfdoding kan voorkomen. Het zou mooi zijn als ook Apeldoorn mee gaat doen met deze initiatieven. Zover is het nog niet, maar de gemeente heeft al wel toegezegd dat men het onderwerp bij minimaal één van de gesubsidieerde netwerken onder de aandacht gaat brengen.

Ook de Stentor heeft onze vragen en de antwoorden van de gemeenten opgepikt. Ook daar zijn we heel positief over. Hoe meer aandacht er is voor preventie van zelfmoord onder jongeren en jongvolwassenen hoe beter het is. Groei & Toekomst zal zich samen met andere gemeenteraadsfracties en het college inzetten dat dit onderwerp de aandacht krijgt die het verdiend.

https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/questions/env=help/action=showdoc/gd=20535/Schriftelijke_vragen_GnT_zelfmoordpreventie_jongeren.pdf

https://www.destentor.nl/apeldoorn/apeldoorn-wil-scholieren-screenen-op-zelfmoordgedachten~a91eb022/ (Premium artikel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *