De Politieke partij Groei & Toekomst heeft bezwaar aangetekend tegen het voornemen van dhr. Krol om verder te gaan onder de naam: “Partij voor de toekomst.” Deze naam lijkt naar onze mening teveel op de naam van onze partij zoals wij die bij de akte van oprichting op 18-9-2019 notarieel hebben laten vastleggen. We hebben de kiesraad, de voorzitter van de 2e kamer en Dhr. Krol op de hoogte gesteld van onze bezwaren tegen het voornemen om deze partijnaam te hanteren.

Wij lazen in de online kranten dat Dhr. Krol van de partij 50+ deze partij verlaat en verder gaat onder de partijnaam ‘Partij voor de toekomst’. Namens de politieke partij Groei & Toekomst (https://www.groeientoekomst.nl/) is aan Dhr. Krol, de Kiesraad en de voorzitter van de 2e kamer aangegeven dat wij het bezwaarlijk vinden indien deze naam gebruikt wordt.

Sinds 20 juni 2019 is de fractie Groei & Toekomst een eenmansfractie in de gemeenteraad van Apeldoorn. Op 8 Juli 2019 is opgericht Stichting Fractie-Assistentie Groei & Toekomst, en op 18 September 2019 is de vereniging van de Politieke Partij Groei & Toekomst bij notariële akte opgericht (de akte hiervan is gedeponeerd bij de KvK).

Wij hebben bezwaar dat Dhr. Krol deze naam Partij voor de Toekomst hanteert omdat deze naar onze mening teveel lijkt op de naam van de politieke partij die wij sinds 2019 gebruiken.  Groei & Toekomst is op dit moment alleen vertegenwoordigd in Apeldoorn, wij zijn echter een partij met landelijke ambities. Het optreden onder deze naam (omdat er ook al een 50+ fractie in Apeldoorn is) zou voor een verwarrende situatie kunnen zorgen.

Groei & Toekomst is op geen enkele wijze verbonden met 50+ en ook niet met Dhr. Krol. Wij wensen hem veel succes bij het uitzoeken van een nieuwe naam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *